Културни забележителности

 На територията на с. Старо село има интересни архитектурни и културни паметници. Един от тях е регистрираната като археологически паметник крепост "Големият град".Тя се намира на около 1 км югоизточно от селото върху скална тераса. По трасето на вътрешната стена има останки от кръгла кула с диаметър до 10 м. Външната стена е на 10 м пред вътрешната. През 1994 г. крепостта е неколкократно проучвана , при което са открити разнообразни находки- керамика, оръдия на труда, предмети на бита, въоражение. Наблюденията и откритите находки определят изграждането на "Големия град" към ранновизантийската епоха, най-вероятно при Юстиниян Първи /527-565 г./. Находките разкриват историята на втория период от съществуването на крепостта.Той се свързва със старобългарската материална култура и развитието на българската държава.
 Друга забележителност на територията на с .Старо село е пещерата "Пещ". В нея са открити едни от най-старите останки на материалната култура по нашите земи, датирали в края на палеолита.

Местното училище, което е закрито преди години, е построено през далечната 1894 година. Преди това е имало друго школо, което се е намирало до църквата, която и до ден днешен се е запазила. Най-старото училище пък е било изградено през 1860 година. До 70-те години на XX век то е функционирало, но след това затваря врати. В селото няма детска градина, тъй като и тя е затворена заради липсата на деца. Читалището също отдавна не работи. Книгите от местната библиотека пък са дарени на мездренската.